ВЪЗСТАНОВИТЕЛ НА ГНОСТИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

М.У. Лаксми

„Гностикът трябва да бъде под СВЕТЛИНАТА на СЛЪНЦЕТО и който търси подслон, така че СЛЪНЦЕТО да не му даде, не иска да се очисти“

Живот и Дело

Той е назначен за Възстановител на гностиците институции от м.у. Самаел. Той успява да обедини различни гностични групи по целия свят.

Той е страхотен интерпретатор на всемирна мъдрост, на психологията на себепознанието и на христовите учения.

Верен ученик на м.у. Самаел Аун Веор, той е споделил своята мъдрост, любов и проумяване на Гносиса чрез няколко книги, конференции и конгреси.

Той също така има силно развити дейности, свързани с благотворителността и алтруизма, насърчаване на Универсалния Институт за Благотворителност, откриване на сиропиталища, здравни центрове, където се набляга на използването на естествена медицина, трапезарии за нуждаещите се и т.н.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ХРИСТОВИЯТ ЕЗОТЕРИЗЪМ

Книги от Учител Лаксми