Слово на Слънце

М.У. Мичаел

„СЛЪНЦЕТО винаги ще изгрява и винаги ще има някой, който ще има СВЕТЛИНАТА“

Живот и Дело

Многоуважаемия Учител Мичаел се преражда в точно определено време в края на Кали Юга, за да разпространи гностичното послание и да предложи голяма и крайна помощ, преди Арийската расата да приключи.

„В онова време начело ще застане Михаил, върховният княз – ангел, който се застъпва за твоите сънародници. Тогава ще настъпи време на тежки бедствия, каквото още не е имало, откакто народи са живели до това време.“ (Даниил, гл. 12)

неговото послание за СЛЪНЧЕВА ВЯРА и ОПТИМИЗЪМ се излъчва, за да носи високо знамето на Гносиса и ЖИВИТЕ учения на Съзнателния Кръг на Слънчевото Човечество.

В момента, под негово ръководство, е създадено голямо духовно движение за повишаване на осведомеността и насърчаване на слънчевите ценности за началото на нова Ера. Мисията му в Европа се простира от Америка до Азия.

УЧИТЕЛИ В ТРЕТИ КРЪГ

М.У. София

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ХРИСТОВИЯТ ЕЗОТЕРИЗЪМ

Книги от Учител Мичаел

ЗАПИСИ

УЕБ-РАДИО ЛЕКЦИИ