Вечна и всемирна мъдрост.

ГНОСИС е трансценденталната мъдрост, която учи човека как да опознае себе си, великите мистерии на вселената, на живота и смъртта, да се освободи от невежеството и илюзията.

ВЕЧНО И ВСЕМИРНО ЗНАНИЕ

Какво е Гносис?

Думата „Гносис“ произхожда от старогръцки. Тя формира корена на много думи, които използваме в ежедневието, например прогноза, диагноза.

Терминът „Гносис“ представлява знание, което ни води към духовна реализация и хармонично развитие със себе си и с хората около нас.

Истинският Гносис е всемирен и насърчава освобождаването на съзнанието от неговите ограничения и психологически дефекти.

То е адресирано до всички човешки същества, независимо от тяхната култура, раса и пол.

Това е практическо знание, което ни води в търсенето на смисъла и целта на нашето съществуване. Това е самата основа на нашите преки преживявания.

Следователно всички ние имаме малко Гносис, защото той е нашата мярка за истина.

„Трагично е съществуването на онези, които умира, без да зная причината за живота си“.

— М.У. Самаел Аун Веор

ЕЗОТЕРИЗЪМЪТ НА РЕЛИГИИТЕ

Произходът на Гносис

Всички велики цивилизации са имали Гносиса.

Гносисът не принадлежи на някаква религия, школа или група, но се притежава от всички онези, които чрез огромни усилия и жертви успяват да достигнат върховете на Мъдростта и Битието:

Ламите от Тибет, Брамините от Индия, великите мъдреци от Китай, Маговете от Вавилония, Йерофантите от Египет, Келтските друиди, философите и посветените в мистериите на Гърция, Маите, Ацтеките, Инките и Толтеките.

ЗА СДРУЖЕНИЕТО

За нас

Гностичната Културна Асоциация Samael Lakhsmi е международна неправителствена организация, базирана в Гърция. Тук в България работим под името на сдружението „Гносис Самаел Лаксми България“.

Ние извършваме безплатни дейности в полза на себепознанието, разглеждано по безмирен и мултидисциплинарен начин, т.е. без предубеждение към каквато и да е култура, пол, вяра, образование, партия или социално състояние. Нашата мисия е да предадем Гносиса, непокътнат, без да го променяме. Да запазим силната традиция, която дойде при нас от Многоуважаеми Учители, които постигнаха освобождение от връзките на Егото и постигнаха Христификацията.

НАШИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

Наука | Изкуство | Философия | Мистика

Познание на себе си. Психология и практическа философия. Наука на медитацията. Размишления върху сегашното човечество. Изживяване настоящето пълноценно. Силата на мантрите. Интеграция с природата. Духовни техники и практики. Антропология: Маи, Ацтеки, Инки, Египтяни, Гърци, Северни и др.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ?

Международна мисия

В нашата общност имаме членове и студенти в различни страни.

Кликнете по-долу за повече информация.

СТРАНИ
0

НАШИТЕ ДУХОВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Гностичени Учители

vms_site

М.У. Самаел Аун Веор

Слово на планетата Марс. Аватар на Ерата на Водолея.

М.У. Лаксми

Възстановител на Гностичната църква.

М.У. Мичаел

Слово на Слънче. Възхитителен лидер на гностическия народ.